Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsala medicinhistoriska förening

Uppsala medicinhistoriska förening, Thorénföreläsning onsdagen den 15 oktober, kl 18.30, Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8

Clary Carlsson, Ulla Gällstedt Eriksson: Föreningen Uppsala sjuksköterskehem 100 år

Fri entré. Ingen föranmälan