Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsala medicinhistoriska förening

Uppsala medicinhistoriska förening, föredrag onsdagen den 26 november, kl 18.30, Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8

Anna Lantz: Andreas Vesalius – den moderna anatomiens fader

För mer information, se http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen/