Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsala medicinhistoriska förening

Uppsala medicinhistoriska förening, föredrag onsdagen den 22 april, kl 18.30, Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8

Lars-Erik Appelgren: Peter Hernquist – den svenska veterinärmedicinens fader