Uppsala medicinhistoriska förening

Uppsala medicinhistoriska förening, Lars Thorénföreläsning onsdagen den 21 oktober, kl 18.30, Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8

Ove Hagelin: Andreas Vesalius anatomiska verk

För ytterligare information, se http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen