Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsala medicinhistoriska förening

Uppsala medicinhistoriska förening, föredrag onsdagen den 18 november, kl 18.30, Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8

Sven Erik Sjöstrand: Utvecklingen av Losec

För yttterligare information, se http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen