Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Akut kardiologi

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block i internmedicin, kardiologi och akutsjukvård. I mån av plats erbjuds AT-läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS nr. 20210094

Datum: 28 mars – 1 april 2022

Plats: Uppsala

Anmälan: kan göras fram till 1 vecka före kursstart.