Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Akut och kronisk njursvikt

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin som vill utbilda sig inom njurmedicin både vad gäller akut och kronisk njursjukdom. Utbildningen lämpar sig också för intresserade ST-läkare under utbildning inom angränsande specialiteter som geriatrik, reumatologi, infektionssjukdomar, kardiologi och allmänmedicin. Kursen är även lämplig för färdiga specialister med särskilt intresse för njurmedicin alternativt behov av uppdatering i ämnet. Utbildningen kan även vara intressant för AT-läkare under det senare stadiet av allmäntjänstgöringen.

Lipus har granskat och godkänt denna utbildning: Lipus nr: 20220093.

Datum: 6–10 mars 2023.

Plats: Uppsala.

Anmälan: fram till en vecka före kursstart.