Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Akut och kronisk njursvikt

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin som vill utbilda sig inom njurmedicin både vad gäller akut och kronisk njursjukdom. Utbildningen lämpar sig också för intresserade ST-läkare under utbildning inom angränsande specialiteter som geriatrik, reumatologi, infektionssjukdomar, kardiologi och allmänmedicin. Kursen är även lämplig för färdiga specialister med särskilt intresse för njurmedicin alternativt behov av uppdatering i ämnet. Utbildningen kan även vara intressant för AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nummer 20210089

Datum: 7–11 mars 2022

Plats: Uppsala

Anmälan: kan göras fram till 1 vecka före kursstart