Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Akuta infektioner – handläggning de första dagarna på sjukhus

Målgrupp: kursen vänder sig främst till läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta infektionspatienter, i första hand ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård eller ST-läkare som befinner sig under den tidiga delen av infektionsmedicin. Kursen kan också vara av intresse för icke-infektionsspecialister som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper inom området.

Lipus har granskat och godkänt denna utbildning: Lipusnr: 20220121.

Datum: 9–12 maj 2023.

Plats: Uppsala.

Anmälan: fram till en vecka före kursstart.