Uppsalakurs: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård. Nivån är anpassad för den tidigare delen av utbildningen för läkare som gör sin ST-utbildning i neurologi. Den täcker också ett utbildningsbehov för AT-läkare.

Lipus har granskat och godkänt denna utbildning: Lipusnr: 20220103.

Datum: 24–27 april 2023.

Plats: Uppsala.

Anmälan: fram till en vecka före kursstart.