Uppsalakurs: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och akutsjukvård. Nivån är anpassad för det första och andra året för läkare som gör sin ST-utbildning i neurologi. Den täcker också ett utbildningsbehov för AT-läkare.

Datum: 16–19 maj 2022

Plats: Uppsala

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS nr. 20210103

Anmälan kan göras fram till 1 vecka före kursstart.