Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Allvarliga akuta infektioner

Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin och akutmedicin eller som befinner sig under den tidigare delen av ST-utbildningen inom infektionsmedicin. Kursen kan också vara av intresse för AT-läkare med särskilt intresse för infektionssjukdomar och icke-infektionsspecialister som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper inom området.

LIPUS har godkänt och granskat denna utbildning. LIPUS-nr: 20210013

Datum: 28 sept–1 okt 2021

Plats: Uppsala

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart.