Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Hematologi i klinisk praxis

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

Lipus har granskat och godkänt denna utbildning: Lipus-nr. 20220042

Datum: 18–21 oktober 2022

Plats: Uppsala

Anmälan kan göras fram till en vecka före kursstart på: https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppna-utbildningar-medicin-vard