Uppsalakurs: Infektioner hos immunsupprimerade

Målgrupp: Kursen vänder sig till ST-läkare i olika faser.

Datum: 5–8 april 2022

Plats: Uppsala

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nummer 20210093

Anmälan: till och med en vecka innan kursstart.