Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling

Målgrupp: alla som arbetar med personer med parkinsons sjukdom, kliniskt och/eller vetenskapligt, ska kunna ha nytta av utbildningen. Till exempel läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, neurologi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin, mm, samt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, neuropsykologer och sjuksköterskor. Enstaka föreläsningar kan passa för blivande specialister i till exempel akutsjukvård och infektionsmedicin. Däremot är utbildningen inte tänkt för grundutbildningsnivå.

Upplägg: start- respektive slutmöte i Zoom, om sammanlagt 3,5 timmar samt eget arbete på distans, cirka 20 timmar totalt.

Lipus har granskat och godkänt denna utbildning: Lipus nr: 20220099.

Datum: 9 februari–17 mars 2023.

Plats: Uppsala (distans).

Anmälan: fram till en vecka före kursstart.