Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppsalakurs: Parkinsons sjukdom

Målgrupp: Alla som arbetar med personer med Parkinsons sjukdom, kliniskt och/eller vetenskapligt, ska kunna ha nytta av utbildningen. Till exempel läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, neurologi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin, m m, samt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, neuropsykologer och sjuksköterskor. Enstaka föreläsningar kan passa för blivande specialister i t ex akutsjukvård och infektionsmedicin. Däremot är utbildningen inte tänkt för grundutbildningsnivå.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nummer 20210088

Datum: 10 februari – 18 mars 2022

Plats: Distans (start- och avslutsträff i Zoom, övrigt eget arbete)

Anmälan: till och med 1 vecka innan kursstart.