Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Akut internmedicin

Akut internmedicin

16–20 april

Kursen syftar till att uppdatera och bredda kunskaperna inom det akutmedicinska fältet.

Målgrupp: ST-läkare i första delen av sin utbildning och som är intresserade att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området samt AT-läkare
med erfarenheter från akutverksamhet.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se