Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Akut internmedicin

Akut internmedicin

Tid: 9-13 oktober

Plats: Uppsala universitet

Kursledare: Henrik Toss, Kristina Olsson

Kursen syftar till att uppdatera och bredda kunskaperna inom det akutmedicinska fältet. Undervisningen är indelad i block, baserade på viktiga symptom och sjukdomsgrupper man ofta möter på akutmottagningar. Till stor del baseras undervisningen på diskussioner kring fallbeskrivningar. Fokus ligger på det akuta omhändertagandet och handläggningen det första vårddygnet efter inläggningen.

Målgrupp: ST-läkare i första delen av sin utbildning och som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området samt AT-läkare med erfarenheter från akutverksamhet.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se