Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Akut kardiologi

Akut kardiologi

5–9 mars.

Kursen i akut kardiologi har som övergripande målsättning att klarlägga hur man korrekt handlägger patienter som söker med symtom som kan vara orsakade av en akut hjärtsjukdom.

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block inom internmedicin eller kardiologi. I mån av plats erbjuds AT- läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se