Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt

12–16 mars

Syftet med kursen är att ge deltagare på främst ST-nivå inom det invärtes medicinska fältet en bas och ett redskap för att självständigt kunna handlägga akut njursvikt, verka för prevention av njursvikt, kunna bedöma och vara insatt i behandlingsalternativen vid kronisk njursvikt samt förstå de primära och sekundära njursjukdomarna.

Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin, allmänläkare, geriatriker samt blivande specialister inom njurmedicin i tidigt skede av sin specialisering

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se