Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

23–26 april

Kursen lägger tonvikt vid hur akutläkaren med stöd av den basala utredningen – klinisk neurologisk undersökning med förankring i neuroanatomiskt tänkande, neuroradiologi, lumbalpunktion och blodprovstagning – kommer till diagnos.

Målgrupp: ST-läkare inom neurologi under det första och andra utbildningsåret samt ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutneurologiska området.
Utbildningen riktar sig även till AT-läkare i det senare stadiet av tjänstgöringen.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se