Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Tid: 27-30 november

Plats: Uppsala universitet

Kursledare: Peter Mattsson

Vanliga neurologiska symtom, t.ex. huvudvärk och yrsel, har i regel ingen allvarlig orsak, och det kan vara svårt att skilja ut patienter med allvarlig sjukdom. Neurologi anses av många läkare som ett ”svårt” diagnostiskt område. Kursen lägger därför tonvikt vid hur akutläkaren med stöd av den basala utredningen – klinisk neurologisk undersökning med förankring i neuroanatomiskt tänkande, neuroradiologi, lumbalpunktion och blodprovstagning – kommer till diagnos.

Målgrupp: ST-läkare inom neurologi under det första och andra utbildningsåret samt ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutneurologiska området. Utbildningen riktar sigäven till AT-läkare i det senare stadiet av tjänstgöringen.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se