Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Allvarliga akuta infektioner

Allvarliga akuta infektioner

Tid: 24 -27 oktober

Plats: Uppsala universitet

Kursledare: Jan Sjölin

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren ha erhållit ökad förmåga att på ett korrekt sätt handlägga patienter som är svårt sjuka på grund av sepsis, svåra mjukdelsinfektioner och lunginflammationer, akut endokardit, bakteriell meningit och herpesencefalit. Kursdeltagaren förväntas vidare ha erhållit ökad kunskap om preparatval vid akuta allvarliga infektioner samt ha fått ökad insikt om resistensförhållanden och resistensproblematik.

Målgrupp: Kursen riktar sig mot läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta dessa patienter, i första hand ST-läkare inom infektionsmedicin, internmedicin, anestesi/intensivvård och kirurgi. Kursen kan även vara lämplig som uppdatering för färdiga specialister.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se