Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga

Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga

Tid: 21-24 november

Plats: Uppsala universitet

Kursledare: Stefan Lönnerholm, Priit Teder

Utvecklingen inom arytmiområdet går fort framåt och nya rön tillkommer kontinuerligt. Kursen syftar dels till att ge grundläggande kunskaper i arytmitolkning utifrån EKG, dels att ge kunskap om akut och elektiv utredning, hur man ska riskvärdera olika arytmier och vilken behandling dessa tillstånd kräver. Under kursen kommer vi att ta upp och diskutera de senaste rönen och rekommendationerna.

Målgrupp: Läkare under de första åren av sin ST-utbildning i internmedicin och kardiologi men även till läkare under AT-tjänstgöring och allmänläkare med intresse för arytmi.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se