Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Basal Interaktiv laparoskopi i simulatormiljö

Utbildningen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen, som en introduktion innan praktisk utbildning på patient påbörjas.

Datum: 10-13 Oktober 2017

Plats: CAMST ,Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Omfattning: Heltid 3 dagar kl 09.00-16.00

Delmål: c1,c6 och c7

Anmälan görs på www.camst.se

Kursledare: Dr Ann Kjellin, Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum, CAMST, KI

Kurssekreterare: Annika Karlsson annika.e.karlsson@karolinska.se 08 585 895 74

Sammanfattning: Laparoskopi är en teknikintensiv verksamhet som också kräver specifika manuella färdigheter för att kirurgen på ett patientsäkert sätt optimalt ska kunna tillägna sig operationsmetoden. Utbildningen ger deltagaren stor möjlighet att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Vidare ingår medicinsk teknik och handhavande av laparoskopistapel samt laparoskopiska instrument. Fokus läggs på praktiska färdighetsträning kopplat till nödvändiga teoretiska kunskaper och evidens rörande laparoskopi. Särskilt belyses introduktionsteknik, typ operationer (diagnostik, staging, appendektomi,kolecystektomi med mer) risker och indikationer/kontraindikationer.