Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Basal laparoskopi i simulatormiljö

Datum: 25–27 april 2018.

För mer information: www.simulatorcentrum.se/kurser/basal-laparoskopi-praktisk-traning/

Kursbeskrivning: Tre heltidsdagar där teoretiska partier och MTA-undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer samt praktiska övningar. Avslutas med ett skriftligt kunskapsprov. Simulatordelen består av praktisk färdighetsträning gällande visuospatiell förmåga d v s öga-hand-fotkoordination samt fullprocedursimulering ex laparoskopisk kolecystektomi. Till en början görs övningar under handledning av erfaren instruktör och därefter på egen hand. Feedback avseende förmågan och utvecklingen av densamma ges fortlöpande. Övningarna upprepas tills deltagaren uppnått en förbestämd prestationsnivå.

Kontakt med kurssekreteraren Radmila Mrnjevica, radmila.mrnjevica@sll.se, kan tas för ev restplats.

Socialstyrelsens intyg utfärdas över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivning: Kirurgi, del av delmål 1, 6 och 7