Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: CNS-farmakologi

Neuropsykofarmakologi från verkningsmekanism till effekt i kliniska prövningar

Datum: 9-13 oktober 2017

Plats: Stockholm

Målgrupp: ST-läkare med intresse för neuropsykofarmakologi , tex. psykiatri, neurologi, geriatrik, klinisk farmakologi eller allmänmedicin.

Kursansvariga: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare i klinisk farmakologi; Mia von Euler, docent, specialist i neurologi och klinisk farmakologi.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs (Lipus-nr: 20170062). För fullständig kursbeskrivning se: www.lipus.se.