Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning för studierektorer

Målgrupp: Studierektorer för AT och ST
Datum: 22–24 april 2020
Plats: Centralt i Stockholm
Kursledare: Hanna Wijk och Sara Ingvarsson
Utbildningen är granskad och godkänd av LIPUS. Fullständig
kursbeskrivning finns att hämta på www.lipus.se  (LIPUS-nr 20190163)
Anmälan och information: hanna@kompetensochutveckling.com .