Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning för studierektorer för AT och ST

Utbildning för studierektorer för AT-  och/eller ST-läkare.

Datum: 2-4 maj 2018.

Plats: Centralt i Stockholm.

Kursledare: Hanna Wijk och Sara Ingvarsson.

Utbildningen är granskad och godkänd av LIPUS. Fullständig kursbeskrivning finns att hämta på www.lipus.se  (LIPUS-nr 20170186).

Anmälan och information: hanna@kompetensochutveckling.com