Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning för studierektorer

Utbildning för studierektorer

Målgrupp: Studierektorer för AT eller ST

Datum: 9–11 November 2016

Plats: Victory hotel, Stockholm

Kursledare: Hanna Frydén och Sara Ingvarsson

Utbildningen är granskad och godkänd av LIPUS. Fullständig kursbeskrivning finns att hämta på www.lipus.se (LIPUS-nr 20160086)

Anmälan och information: hanna@fryden.com