Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning för studierektorer

Utbildning för studierektorer AT- och ST-studierektorer.
Tid: 21–23 augusti 2019.
Plats: Centralt i Stockholm.
Kursledare: Hanna Wijk och Sara Ingvarsson.
Utbildningen är granskad och godkänd av LIPUS. Fullständig kursbeskrivning finns att hämta på www.lipus.se  (LIPUS-nr 20190032 ).
Anmälan och information: hanna@kompetensochutveckling.com.