Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin

Försäkringsmedicin för ST-läkare i allmänmedicin – handledning online.

Som komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under ST, erbjuder SKL interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov.

Tid: Torsdagen den 13 juni 2019, kl 13–15.

Målgrupp: ST-läkare i allmänmedicin samt deras handledare.

Utbildningen är kostnadsfri.

Handledningen utgår från de problem du som ST-läkare möter i patientarbetet. Innehållet bygger på de frågeställningar deltagarna anger vid anmälan och frågor kommer även att kunna ställas via chattfunktion i samband med utbildningstillfället.

Handledarna är specialister inom psykiatri, allmänmedicin respektive rehabiliteringsmedicin samt medicinskt sakkunniga i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig senast den 15 maj via länken.