Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Hematologi i klinisk praxis

Hematologi i klinisk praxis

Tid: 7-10 november

Plats: Uppsala universitet

Kursledare: Martin Höglund

Syftet med kursen är att ge den enskilde deltagaren en bas och ett redskapför att självständigt kunna känna igen, diagnostisera och mer basalt kunna handlägga de vanligaste blodsjukdomarna, att reagera på akuta hematologiska tillstånd och känna till blodsjukdomar/sjukdomslägen där remittering till hematolog är indicerad/nödvändig.

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST-läkare och fär­diga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se