Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt

Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt

Tid: 16-20 oktober

Plats: Uppsala universitet

Kursledare: Mohammad Kavianipour, Ola Vedin

Många kardiella tillstånd utgör en stor kunskapsmässig och diagnostisk utmaning. Förståelse för bakomliggande patofysiologi och hemodynamiska principer är avgörande för att kunna fatta korrekta beslut angående diagnostik och behandling. Kursen fungerar som en länk mellan det rådande kunskapsläget och klinisk praxis och bidrar till ett hemodynamiskt tankesätt i den kliniska vardagen.

Målgrupp: ST-läkare och verksamma specialister inom kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi samt anestesiologi. ST-läkare och specialister inom thoraxkirurgi med önskemål om fördjupning inom avancerad hjärtsviktsvård är också välkomna

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se