Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning i basal pediatrisk farmakologi och farmakokinetik

Utbildningen om barn och läkemedel täcker basal pediatrisk farmakologi och farmakokinetik, biverkningar hos barn samt pediatriska aspekter på kliniska prövningar och läkemedelsutveckling. Utbildningen riktar sig i första hand till läkemedelsintresserade barnläkare och kliniska farmakologer men även andra intresserade, t ex från industri och myndigheter, är välkommna. 

Utbildningen: »Läkemedel till barn – vad behöver Du veta?«.

Datum: 13–14 oktober 2016.

Plats: Krägga Herrgård, ca 50 km utanför Stockholm, transport T/R från Stockholm C ordnas.

Föreläsare:

Kalle Hoppu, docent, barnläkare och klinisk farmakolog, verksam som chef för finska Giftinformationscentralen. Kalle har mångårig forskningserfarenhet inom pediatrisk klinisk farmakologi och startade 2007 det finska nätverket för kliniska prövningar, FinPedMed.

Anders Rane, senior professor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet, f d överläkare, och en svensk förgrundsfigur för forskning inom området barns läkemedelsmetabolism. Vice ordförande i Intresseföreningen Barn och läkemedel.

Kursavgiften är 3 800 kr, inkl. moms. Inkluderar utbildningsmaterial, övernattning i enkelrum, luch, fika och trerätters middag.

Bindande anmälan senast 2016-08-24 till Christiane Garnemark, överläkare, specialist i barnmedicin och neonatalogi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU, Göteborg: christiane.garnemark@vgregion.se .

Arrangörer: Svenska Barnläkarföreningens intresseförening Barn och läkemedel, tillsammans med GRiP (Global Research in Pediatrics), en europeisk organisation med EU-stöd för att öka kunskapen om barn och läkemedel.