Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Lungmedicinska sjukdomstillstånd

Lungmedicinska sjukdomstillstånd

Tid: 26-29 september

Plats: Uppsala universitet

Kursledare: Jens Ellingsen

En översiktskurs i lungmedicin med fokus på de vanligaste lungmedicinska sjukdomarna. Diagnostik och praktisk handläggning av kronsikt obstruktiv lungsjukdom, astma, sömnapné, andningssvikt, lungcancer och interstitiella lungsjukdomar men även något mer ovanliga tillstånd som cystisk fibros, bronkiektasier och eosinofila lunginfiltrat kommer att beröras. Kursen kommer också att ge ökad kunskap i tolkning av lungröntgenbilder. Kursen kommer vara interaktiv med många fallpresentationer, röntgenbilder och flitig användning av mentometer

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin eller grenspecialiteterna kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, hematologi och allergologi. I mån av plats är även AT-läkare välkomna.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se