Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi

Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi

14–17 maj

Många endokrina tillstånd inklusive diabetes mellitus kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser.
Diabetes, fetma, osteoporos, kalkrubbningar och thyreoideasjukdomar är mycket vanligt förekommande inom sjukvården. Alla kliniskt verksamma läkare, oavsett specialitet, möter ofta patienter med något av dessa tillstånd i sin vardag.

Fetma och dyslipidemi är nära relaterat till diabetes och det så kallade ”metabola syndromet”. Under kursdagarna diskuterar vi nya effektiva behandlingsmetoder.

Målgrupp: Kursen riktar sig i huvudsak till ST-läkare inom internmedicin med eventuella grenspecialiteter

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se