Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

20–23 mars

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och allmänmedicin. Lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se