Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Översiktskurs i reumatologi

Översiktskurs i reumatologi

10–13 april

Att skilja kroniska smärttillstånd och degenerativa tillstånd från inflammatoriska reumatiska sjukdomar är mycket viktigt med tanke på de vitt skilda behandlingsalternativ som föreligger. Kunskap om akuta artriter är också väsentligt för att patienter ska få rätt diagnos och därmed behandling i tid för att förbättra den långsiktiga prognosen. Helt nya behandlingsalternativ finns nu inom reumatologin, läkemedel med annorlunda effekt och biverkningar där kunskap behövs även hos icke-reumatologer.

Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin med eventuella grenspecialiteter. AT-läkare är välkomna i mån av plats.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se.