Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Pediatric critical care

Pediatric critical care

Tid: 22-24 november + webbinarier 20/9, 1/10, 18/10 och 8/11

Plats: Norrköping

Målgrupp: Barnläkare och akutläkare

Beskrivning: En avancerad utbildning omkring det svårt sjuka barnet för barnläkare och akutläkare. Kursen består av fyra förberedande webbinarier inklusive förberedande arbete, följt av tre praktiska dagar med övningar under ledning av erfarna specialister i akut pediatrik och akutsjukvård.

Mer information och anmälan: vardgivarwebb.regionostergotland.se/pediatriccriticalcare