Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Praktisk EKG-tolkning inklusive Holter

Praktisk EKG-tolkning inklusive Holter

21–23 maj

Fördjupning i EKG-tolkning. Genomgång av EKG:s uppbyggnad och av de viktigaste diagnostiska kriterierna för bl a ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi och de vanligaste arytmierna. Fördjupning i arytmidiagnostik främst med avseende på smala- och breda QRS-takykardier. Kursens sista dag ägnas till stor del åt att resonera om långtidsregistering av EKG. Vilka alternativ finns, hur ska man tänka vid tolkning och hur bedömer man resultatet. Översikt av arbets-EKG och ergospirometri samt nuklearmedicinska funktionsundersökningar av hjärtat som t ex myocardscintigrafi och PET.

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen.

Fullständiga kursprogram samt anmälningsformulär publiceras efter hand. Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se