Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildning: Transkulturell psykiatri

Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma i regi av Transkulturelst centrum, Stockholms läns landsting.

Tid: Mån-fre 10–14 oktober, kl 09.00–16.30 samt tors-fre 10-11 november, kl 09.00–16.30.

Plats: Transkulturellt Centrum

Kostnad: 3 830 kr. (Antal: 22 platser, sista anmälningsdag: 19/9.)

Utbildningen vänder sig till personal i psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling som i sitt arbete möter nyanlända flyktingar. Kursen omfattar sju dagar på heltid och ges på svenska. Den innehåller litteraturstudier, föreläsningar, workshops och grupparbeten, och avslutas med gruppexamination. Avslutad kurs ger 7,5 högskolepoäng.

Ämnen som tas upp är bland annat:

• Migration, asylprocess och påverkan på den psykiska hälsan.

• Att identifi era psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv.

• Trauma – psykologiska och sociala konsekvenser, bemötande, orientering om behandling.

• Barn, unga och familjer i migration.

För detaljerat program se www.transkulturelltcentrum.se

För information kontakta: maria.sundvall@sll.se, tel 123 486 90; Nadja Saltell, projektkoordinator, KI, nadja.saltell@ki.se, tel 524 862 78.