Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildningsdag i artikelgranskning för ST-läkare/specialister i barnmedicin

Utbildningsdag i artikelgranskning för ST-läkare eller färdiga specialister inom barnmedicin, torsdagen den 13 november, kl 10.00–16.00, Universitetssjukhuset, Örebro

Deltagaravgiften är 500 kr.  Antalet platser är begränsat till 20

Anmälan görs per e-post: camilla.friso-asell@orebroll.se

För ytterligare information, kontakta e-post: jonasludvigsson@yahoo.com