Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildningsdag i pedatrisk onkologi

Utbildningsdag  i pediatrisk onkologi, onsdagen den 5 februari 2014, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrangemang av sektionen för pediatrisk onkologi inom BLF

Tema: Sena komplikationer, information om det svenska barncancerregistret, riktlinjer för hyperleukocytos och pneumocystisprofylax samt fallpresentationer

För ytterligare information och program, se http://www.blf.net/onko/

Alla intresserade är välkomna. Utbildningsdagen är kostnadsfri

Anmälan görs senast den 29 januari per e-post: gunnel.hedblom@kbh.uu.se