Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildningsdag i pediatrisk hematologi

 

Pediatrisk hematologi, utbildningsdag torsdagen den 6 februari 2014, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrangemang av Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH)

Tema: Talassemia intermedia och minor samt utredning av splenomegali/hypersplenism och aspleni

För ytterligare information och program, se ‹http://www.blf.net/onko/page4/›

Alla intresserade är välkomna. Deltagandet är kostnadsfritt

Anmälan görs senast den 29 januari per e-post: vph.sus@skane.se