Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildningsdag i pediatrisk hematologi

Pediatrisk hematologi, utbildningsdag torsdagen den 29 januari 2015, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrangemang av Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH)

Tema: Sicklecellanemi, hemofagocyterande lymfohistiocytos och Langerhans cellhistiocytos

För ytterligare information och program, se http://www.blf.net/onko/page4/ eller kontakta e-post: ulf.tedgard@skane.se

Anmälan görs senast den 16 januari per e-post: vph.sus@skane.se

Deltagandet är kostnadsfritt