Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildningsdag i pediatrisk hematologi

Pediatrisk hematologi, utbildningsdag torsdagen den 4 februari 2016, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, i arrangemang av Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH)

Tema: Blodigt allvar – akut hematologi

Program

09.30 Samling

10.00 Ulf Tedgård: Introduktion

10.10 Gunnar Skeppner: Anemi

10.40–11.10 Anders Åhlin: Neutropeni

11.20 Ulf Tedgård: Blödning (koagulationsrubbning och trombocytopeni)

12.00 Lunch

13.00 Maria Magnusson: Trombos

13.30 Pernilla Grillner: Stroke

14.00–14.30 Radiologi – trombosdiagnostik

15.00 Göran Carlsson: Min forskningsresa i Kostmanns fotspår

15.50–16.00 Avslutning

Anmälan görs senast den 25 januari per e-post: vph.sus@skane.se

Deltagandet är kostnadsfritt