Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildningsdag om aborträtten – Kvinnliga läkares förening

Arbetsgruppen »Värna Aborträtten« inom Kvinnliga läkares förening (KLF) anordnar en utbildningsdag om aborträtten. Syftet är att utbilda läkare, barnmorskor och andra intresserade om abort och ge dem verktyg för att kunna bemöta abortmotståndet. KLF:s arbetsgrupp planerar också att bjuda in politiker och media för att bredda spridningen av detta viktiga budskap.

Datum: Lördagen den 18 november, kl 9.00 – 17.00.

Plats: Läkarförbundets lokal på Villagatan 5 i Stockholm.  

Program (preliminärt): 9.30 Inledning; 9.45–10.30 Barnmorska Catarina Zetterström. Mycket aborterfaren barnmorska som jobbat på KS; 11.00–12.00 Ingrid Sääv, specialistläkare i gynekologi och obstetrik. Internationell utblick; 12.00–13.00 Lunch; 13.00–14.30  Kalle Grill – moralfilosof/politisk filosof. Workshop där deltagarna får utrymme att fundera och samtala om abortfrågan; 15.00 – 16.00 Workshop eller panelsamtal; 16.00 Dagen avslutas.

För mer information: Marisol Pineda, ST-läkare inom gynekologi och obstetrik på Södersjukhuset, medlem i KLF samt arbetsgruppen »Värna aborträtten« inom KLF. Tel: 0707 242 140, e-post: marisol.pineda@yahoo.se.