Denna webbplats vänder sig till läkare

Utbildningsdag om anogenitala dysplasier och STI-nyheter

  • Tid: 27 januari 2023.
  • Plats: Läkaresällskapet, Stockholm.

Arrangör: Sektionen för venereologi och genital dermatologi, Läkaresällskapet.

Temat för dagen är anogenitala dysplasier och »whats new«.

Program:

08.30–9.00  Registrering

09.00–09.10: Introduktion (Arne Wikström, dermatovenereolog, ordförande SVGD, Stockholm)

09.10–09.40: VIN – dysplasi i vulva (Päivi Kannisto, gynekolog, Lund)

09.40–10.10: PeIN – penil dysplasi (Sinja Kristiansen, dermatovenereolog, Malmö)

10.10–10.40  FIKA

10.40–11.20: CIN – cervix-dysplasi och HPV-vaccin till kvinnor (Kristina Elfgren, gynekolog, Stockholm)

11.20–11.30: HPV-vaccin till män (Arne Wikström, Stockholm)

11.30–12.15: AIN – anal dysplasi (Helle Kiellberg Larsen, dermatovenereolog, Köpenhamn)

12.15–13.15  LUNCH

13.15–13.45: Hiv-uppdatering (Catharina Missailidis, infektionsläkare, Stockholm)

13.45–14.05:  Tarmpatogener och STI (Yauheni Luksha, läkare, Venhälsan, Stockholm)

14.05–14.20: Syfilis – en kort uppdatering (Petra Tunbäck, dermatovenereolog, Göteborg)

14.20–14.50  FIKA

14.50–15.20: Apkoppor (Finn Filén, dermatovenereolog och infektionsläkare, Venhälsan, Stockholm)

15.20–15.45: Frågor och avslutning

Vid anmälan och frågor mejla: sinja.kristiansen@skane.se.