Denna webbplats vänder sig till läkare

»Vad kan vara till hjälp i förbättring inom hälso- och välfärd? Lärdomar från praktiknära forskning«

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

Ordförandes temakväll

  • Tid: 23 november kl 18:00
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg och Zoom-möte

Föredragshållare: Boel Andersson Gäre

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se
Middag: Huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kronor, betalas med kort på plats

Aktuell Zoom-länk mailas ut den 21 november.